Повече колоездене в град Перник, това е нашата кауза! Популяризиране на спорта, организиране на велопоходи, оказване на натиск върху Община Перник да изгради човешки условия за придвижване с велосипед.

Промяната за един по-добър свят зависи от всички нас!