След като се поразрових из българското законодателство, установих, че проекта за велоалея в Перник, освен абсурден, е и в нарушение на българските закони. Велоалеята ни е качена на тротоарите, където трябва да се ползва и от пешеходци, ширината й е 1,5 м, а в закона е записано, че двупосочна велоалея със споделена пешеходна алея трябва да бъде широка минимум 2,5 метра. Също така при улица Стримон, която в проекта за велоалеята е записана улица „6-ти май”, трафика на коли е слаб, а в закона е упоменато, че ако трафика на автомобили е по-малък от 200 коли на час, то велоалеята трябва да е на пътното платно в дясно. Ето и доказателствата: 

НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октмври 2004г., попр. ДВ. бр.93 от 19 Октмври 2004г.


Чл. 118. (2) Широчината на велосипедните алеи се определя в зависимост от интензивността на велосипедното движение, броя на велосипедните ленти и посоката на движение, както следва:
3. за комбинирана двупосочна велосипедна алея с пешеходно движение - 2,5 m


Чл. 117.(4) Велосипедните алеи на второстепенната улична мрежа може да се устройват по същия начин, както на първостепенната улична мрежа. Когато очакваната интензивност на движението по платното за движение е по-малко от 200 автомобила на час, велосипедните алеи се предвиждат като крайна дясна допълнителна лента на неговото ниво.

 

автор: Владислав Стоилов