Окончателно, БТВ няма да идват в Перник! Остава мистерия какво ги накара да се отметнат в последния момент преди уговорената с нас среща, но някои от нас мислят, че са натиснати от горе. Жалко ако е така! Имаме доста основания да вярваме в това, но тъй като нямаме твърди факти, ще запазим предположенията за нас, нека всеки сам да преценява каква е истината.   Тъй като трябва да кача все пак някаква снимка за статията, не намирам по-подходяща от тази:

  

lies