След два месеца чакане и един месец просрочване на крайния срок за реакция, получихме най-накрая отговор от Община Перник, но крайно незадоволителен! Ясно и точно зададохме 6 въпроса и едно настояване, получаваме един конкретен отговор и дума не се обелва за нашето искане.

въпрос: Кога ще бъде готова велоалеята?
отговор: Когато тогава!
въпр.: Какви мерки ще предприеме общината срещу некачественото досегашно изграждане на велоалеята?
отг.: Никакви, но не се притеснявайте, възникналите дефекти по велоалеята ще се отстраняват за сметка на строителя!
(Много успокоително! Успокоихме се!)
въпр.: Контролира ли изобщо Община Перник по някакъв начин качеството на изграждане на велоалеята?
отг.: Не!
въпр.: На какъв етап е изготвянето на нов ОУП на Перник?
отг.: Ъ! К'во каза?!
въпр.: Каква е визията на Община Перник за цялостната вело мрежа в Перник?
отг.: (тишина)
въпр.: Ще се създаде ли работна група с включени представители на вело-обществото, за предотвратяване и изчистване на грешки във велоалеята още в самото начало, преди тя да се изгради?
отг.: Обещаваме само на официални срещи, защото тогава ни е казано да обещаваме много и да се усмихваме. Аре да ми се махате от главътъ!OtgovorPismo1

OtgovorPismo2


Това ли е подобаващ отговор от една институция като общината?! Това ли е откритата политика на Община Перник?